3D tisk dílů na zakázku pro MDB

05. 05. 2024 | 3D blog

Bylo nám ctí a radostí se podílet na výrobě dílů pomocí 3D tisku při tvorbě kostýmu pro nové divadelní zpracování titulu Bastard, uvedeno po třiceti letech, v režii Petra Gazdíka.

Představení mělo premiéru 20. dubna 2024 na Hudební scéně Městského divadla Brno (MDB).

Základem 3D návrhu kostýmu, z něhož byly tištěny jednotlivé díly, byl 3D sken postavy herců.

Toto dílo vychází z klasické stavby dramatického textu, inspirované biblickým příběhem. Hlavní protagonista Bastard zde prochází pestrou cestou na níž svádí boj s postavami Ducha svatého a Satana, jenž lační po jeho duši. Hra poukazuje na otázky, znějící lidstvem po mnohá staletí,  “Kdo jsme?,” “Kam směřujeme?”.

CUBELAB – 3D tisk studio bylo osloveno s poptávkou tisku připraveného 3D návrhu kostýmu postavy Homunkuluse, autorem návrhu je Petr Hloušek a kostýmní výtvarníci je Andrea Kučerová a Bára Kuropatová. Veškeré díly byly tištěny materiálem PLA, který je vyroben z obnovitelných zdrojů a je dobrý na detail. Na povrch však vypadá jako běžné plasty je ho také možné povrchově snadno dále upravit.

Po tisku a následném opracování byly jednotlivé díly předány kostýmním výtvarnicím a následovala povrchová úprava dílu, patinování a jejich fixace na originální látce kostýmu.

Dodavatelem materiálu pro 3D tisk dílů byl český výrobce kvalitního filamentu Abaflex.

Zdroje pro více informací:

Česká televize
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/324281381990417/cast/1039738

Další média
https://www.i-divadlo.cz/za-oponou/kdo-jsme-a-kam-jdeme-bastard-2024
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/petr-gazdik-herec-reziser-mestske-divadlo-brno-bastard.A240422_790790_brno-zpravy_krut